[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 10 - 2020 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ. 2564  
เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ ศธจ.บร. กำหนด ขอให้บุคลากรในสังกัด ทุกท่าน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ภายในหลังจาก 16.30 น จนถึง 06.00 น. ของวันถัดไป หน้าแรก   ข่าวสาร   ปฏิทินการใช้รถยนต์  


ผู้เขียน : โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา  30 มี.ค. 2564
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้น ป.1รับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนมูลนิธิรุ่งภา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนมารดาวนารักษ์  25 มี.ค. 2564
พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฟุตบอล7 คน รายการ U-12 หูทำนบคัพ 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนมารดาวนารักษ์  19 มี.ค. 2564
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนมารดาวนารักษ์  19 มี.ค. 2564
การเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล หูทำนบคัพ U-12
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนมารดาวนารักษ์  19 มี.ค. 2564
พิธีมอบรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 5 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่านต่อ...

จำนวน 1 หน้า  
1

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
My Office V 10 - 2020 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.