[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 10 - 2020 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ. 2564  
เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ ศธจ.บร. กำหนด ขอให้บุคลากรในสังกัด ทุกท่าน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ภายในหลังจาก 16.30 น จนถึง 06.00 น. ของวันถัดไป หน้าแรก   ข่าวสาร   ปฏิทินการใช้รถยนต์  

เรื่อง : การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2563
วันที่   19   มีนาคม   2564
Bookmark and Share
 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้น ป.1รับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนมารดาวนารักษ์ ขอขอบคุณ ท่าน ศน. ปสุตา ไชยสงคราม ที่ให้คำปรึกษาและตรวจเยี่ยมสนามสอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
ผู้เขียน : โรงเรียนมารดาวนารักษ์   เข้าชม : 46

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
My Office V 10 - 2020 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.